Energetičtí experti a "experti"

21. 2. 2017

Říká se, že každý Čech rozumí fotbalu, politice a výstavbě domu, eventuálně ženám či opravám silnic. V poslední době to ale vypadá, že výčet bude brzy rozšířen ještě o energetiku. Vydatná zima, rekordní spotřeba elektřiny a smogová situace obrátily pozornost veřejnosti k tomuto vděčnému tématu a v médiích se to začalo jen hemžit energetickými experty.

Energetičtí experti a

Jeden hovoří o nevyužitém potenciálu větrné energie, druhý o nezbytných investicích do jádra, třetí o škodlivém vlivu uhelných elektráren na životní prostředí a čtvrtý o slabé produkci fotovoltaiky v zimním období. Titulem „energetický expert“ se přitom honosí úplně všichni – jaderný fyzik se tak poněkud nespravedlivě ocitá na stejné úrovni jako někdo, kdo prostě jen dával na základce pozor v hodinách přírodopisu (a možná ani to ne).

Téma je nicméně zejména kvůli přesahům do ekologie a dalších oborů natolik komplexní, že objektivně nelze prohlásit: toto je expert skutečný a toto samozvaný. Proto jsme sestavili nezávislý přehled osobností, které za poslední rok opakovaně figurovaly v médiích jako energetičtí experti. Památné výroky i kvalifikační a profesní popisy vycházejí čistě z otevřených zdrojů, takže si každý může sám odpovědět na otázku, zda daná osoba má či nemá dostatečnou erudici a znalosti.

Dana Drábová

"Přestože dnes bývá na fosilní paliva nahlíženo trochu s despektem, ani náhodou nevíme, čím bychom je v dohledné době dokázali nahradit."

 • předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • další působiště: Centrum hygieny záření Institutu hygieny a emidemiologie (později Státní zdravotní ústav), Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky, Státní ústav radiační ochrany, WENRA
 • vzdělání: dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, jaderná fyzika (ČVUT)

Jiří Gavor

"V zimních měsících, kdy je fotovoltaika zasněžena nebo pokryta silnou vrstvou náledí a zrovna nefouká, tak Německo má co dělat, aby díky svým fosilním a jaderným zdrojům svoji spotřebu pokrylo."

 • majitel a řídicí pracovník mezinárodně uznávané konzultační společnosti ENA s.r.o.
 • další působiště: vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice, ANDE, Výbor pro udržitelnou energetiku při vládě ČR, Plynárenské trhy při ČPS
 • vzdělání: jaderná fyzika (ČVUT)

František Hezoučký

„Když jsem byl malý, jednotlivé obvody Prahy měly dodávky elektřiny jen v určité hodiny. Klidně se to v budoucnu může stát znovu; jako jedno z opatření, pokud nebudeme schopni včas postavit nové bezuhlíkaté zdroje elektřiny.“

 • nezávislý konzultant
 • další působiště: jaderná elektrárna Temelín, IAEA, ČEZ, Westinghouse
 • vzdělání: jaderná fyzika (ČVUT)

Jiří Koželouh

"Výstavba větrných elektráren by stála asi šestinu toho, co by stály nové reaktory. Takže je otázkou, proč nemáme třeba akční plán pro vítr, ale máme akční plán pro jaderné reaktory."

 • programový ředitel Hnutí DUHA
 • vzdělání: fyzická geografie (Masarykova univerzita)

Martin Mikeska

„Veřejnost si patrně konečně plně uvědomuje, že za fotovoltaický tunel můžou politici a že obnovitelné zdroje jim mohou přinést levnější elektřinu i posílit energetickou nezávislost na velkých energetických společnostech.“

 • energetický expert Hnutí DUHA
 • další působiště: překladatel a konzultant při rozvojové spolupráci
 • vzdělání: filologie - srbský jazyk a literatura, bulharský jazyk a literatura (Masarykova univerzita)

Karel Polanecký

"České větrné elektrárny by zatím spotřebu vlaků nestačily pokrýt. Problém je, že v posledních dvou letech nebyla postavena ani jediná. Proto Hnutí DUHA navrhuje obnovení zelených bonusů pro nové větrné elektrárny vlastněné obcemi a občany v jejich okolí."

 • propagátor úspor energie v budovách, Hnutí DUHA
 • vzdělání: strojírenství

Jan Rovenský

"První akce proti Temelínu definovala obraz české pobočky Greenpeace ještě před tím, než oficiálně vznikla. I dnes se pravidelně v diskusích setkávám s přesvědčením, že naší hlavní prioritou je Temelín, ačkoliv to už léta není pravda. Nicméně tahle naše dávná kampaň byla částečně úspěšná - i díky ní vláda rozhodla, že se místo původně čtyř plánovaných bloků dokončí pouze dva."

 • vedoucí energetické kampaně Greenpeace Česká republika
 • další působiště: Děti Země, CHKO Broumovsko
 • vzdělání: Gymnázium Rokycany

Edvard Sequens

„Ministerstvo průmyslu neodůvodnilo, proč protežuje obří projekty drahých jaderných reaktorů a přehlíží moderní přístup k energetice. Tedy rozvoj tisíců komunálních a domácích zdrojů energie.“

 • konzultant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
 • další působiště: Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR
 • vzdělání: automatizované systémy (Vojenská vysoká technická škola v Liptovském Mikuláši)

Michal Šnobr

"Ukazuje se, že emise CO2 v Německu od roku 2009 do roku 2016 fakticky neklesly a zůstávají na stejné úrovni. Ukazuje se, že německý plán snížit emise do roku 2020 o 40 % je v tomto okamžiku absolutně nereálný."

 • analytik J&T, majitel TEP a ZRUP Příbram
 • další působiště: Česko-kalifornská investiční společnost, Akro Capital
 • vzdělání: ekonomie a řízení stavebnictví (ČVUT)

Vladimír Štěpán

"V situaci, kdy jeden milion lidí v ČR žije na hranici chudoby a 40 % lidí žije od výplaty k výplatě, nelze čekat, že se nebude topit uhlím, nebo i pet láhvemi. Bez zvýšení životní úrovně se stav životního prostředí v ČR výrazně nezlepší."

 • jednatel poradenské společnosti ENAS
 • další působiště: ENA, ČPS, Transgas
 • vzdělání: podniková ekonomie (VŠE)

Václav Trejbal

„Kolébka průmyslové revoluce (Velká Británie) se po schválení antifosilního zákona deindustrializuje. Jen vloni tam přišlo o práci pět tisíc ocelářů.“

 • manažer pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy
 • další působiště: Economia, New World Resources, Patria Finance
 • vzdělání: mezinárodní vztahy a diplomacie (VŠE), mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy (Universita St. Gallen)

Vladimír Wagner

"Pokud bychom chtěli významnější část fosilních zdrojů nahradit nízkoemisními a provést navíc alespoň částečnou elektrifikaci dopravy, nelze to realizovat bez stavby nových jaderných bloků."

 • jaderný fyzik a popularizátor energetiky, Fakulta jaderná a fyzikální (ČVUT)
 • další působiště: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Nezávislá energetická komise (spoluautor publikace Perspektivy české energetiky)
 • vzdělání: jaderná fyzika (Univerzita Karlova)
Nastavení cookies