Náš web je tak populární, že už má i svoji parodii!

30. 9. 2019

Nejen ke vzpomínání, ale také k racionální diskuzi jsme vyzývali v rámci uplynulého dne otevřených dveří, který jsme připravili při příležitosti 40. narozenin naší elektrárny. A dočkali jsme se i jednoho nečekaného dárku: parodické verze webu 7procistyvzduch.cz!

Náš web je tak populární, že už má i svoji parodii!

V sobotu 28. září 2019 k nám zavítalo i cca 10 aktivistů z anarchistického hnutí Limity jsme my. Tentokrát nestanovali před areálem ani nepřelézali zeď, ale šli dovnitř, skoro jako civilizovaní lidé. O prohlídku elektrárny však nestáli – jejich cílem bylo rozdat skutečným návštěvníkům jakési letáky a seznámit je s vlastními webovými stránkami elektrarnachvaletice.cz.

V první řadě chceme vyjádřit překvapení a radost z toho, že náš web získal svou parodickou verzi. Opravdu jsme netušili, že naše komunikační kanály jsou mezi aktivisty tak oblíbené a rozšířené.

Zároveň jsme se však rozhodli i takto neobvyklé formě komunikace vyjít vstříc a uvést na pravou míru nepřesné, zavádějící či nepravdivé informace, které web elektrarnachvaletice.cz prezentuje.

1rtxt1895.jpg

Pokud je tajemným termínem „provoz“ míněn energetický zdroj, pak je sdělení docela slabé, protože v kraji jsou pouze dvě velké elektrárny – Chvaletice a Opatovice. A co byste řekli? Ta výkonnější bude určitě v absolutních emisích špinavější než ta druhá...

Pokud mezi „provozy“ lze zařadit i chemičky, spalovny, zemědělská družstva či průmyslové výrobce, pak je nálepka „největšího znečišťovatele“ poměrně zavádějící, protože nespecifikuje parametr znečištění ani poměr emisí na jednotku vyprodukované energie.

Kdyby bývalý vlastník skutečně chtěl a mohl elektrárnu uzavřít, tak by to udělal. Jenomže místo toho ji zařadil do Národního přechodového plánu ekologizace a pak ji prodal investorovi, který se ji zavázal dlouhodobě provozovat. Je ironií osudu, že ani jedna obchodní strana neměla tehdy moc na výběr - vzhledem k tehdejším požadavkům Evropské unie a jejímu podezření z monopolního postavení společnosti ČEZ na trhu s elektřinou.

2rtxt1896.jpg

Vyděláváme na výrobě elektrické energie – stejně jako všechny ostatní uhelné, ale i jaderné, plynové, solární či větrné elektrárny. Výroba elektřiny, tepla, ale i průmyslových produktů a čehokoliv dalšího ve velkém však již ze své podstaty vede k znečišťování životního prostředí. Proto elektrárny a teplárny společně s železárnami, chemičkami a dalšími velkými znečišťovateli investují do ekologizací a dělají vše pro to, aby byl jejich dopad co nejnižší. 

Elektrárna za 40 let zažila leccos – období, kdy jela naplno i na půl plynu a také kdy se specializovala na vyrovnávání výkyvů způsobených na počasí závislými zdroji. Výroba elektřiny je jaksi její podstatou – kdyby to byla automobilka, tak zase vyrábí automobily. Kritizovalo by nás hnutí Limity jsme my i v takovém případě za „výrobu na plné obrátky“?   

Ano, v roce 2017 jsme vykázali vysoký zisk a také odpovídající emise. Ale také rekordní výrobu, zatímco Česká republika zaznamenala rekordní spotřebu... Že by to nějak souviselo?

3rtxt1897.jpg

Zplodiny filtrujeme přes elektrostatické odlučovače, odsíření a denitrifikaci a momentálně investujeme do zkvalitnění těchto technologií další miliardy korun. Údaj o fiktivních 400 dětí ročně s astmatickými symptomy zní sice velmi emotivně, ovšem nemá oporu ve statistikách ČSÚ ani SZÚ. A strašit veřejnost předčasnými úmrtími v době, kdy se naděje dožití právě díky dostupnosti elektřiny blíží k hranici 80 let, je jako klást za vinu autům, že způsobují kolony, a tedy zpomalují přepravu z místa na místo.

4rtxt1898.jpg

„Vaše zdraví v háji, naše prachy v ráji“ připomíná legendární slogan „Plány revanšistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Poetickou kvalitou i významem. V souvislosti se všemi těmi „nezdaněnými zisky“ a „daňovými ráji“ je na místě podotknout, že skupina Sev.en Energy odvedla státu mnohem více, než se zelená (či v tomto případě rudá?) propaganda dlouhodobě snaží veřejnosti naznačit. Ve skutečnosti přiteklo za uvedené období od skupiny Sev.en Energy do české ekonomiky dohromady skoro 40 miliard korun.

5rtxt1899.jpg

Srovnávat spalovací motor auta s tak složitým komplexem, jakým je tepelná elektrárna, je jako srovnávat kuličkové počítadlo s mikroprocesorem. Pravda, taky tam jsou nějaká čísla, respektive emise... Výjimka je regulérní součástí evropské legislativy a v případě naší elektrárny má poskytnout dostatek času na vyladění technologií tak, aby splnily nově stanovené limity. Nehledě na to, výjimku už v ČR obdržela teplárna v Olomouci i Elektrárna Počerady a v blízké budoucnosti o ni požádají desítky dalších provozovatelů v ČR i v Evropě. Mohou se těšit i oni na parodické verze svých webovek?

Uhlí z Vršan není špinavé, je jen méně výhřevné než uhlí z ČSA, které je nejkvalitnější v Evropě. Zároveň je ale pořád kvalitnější než uhlí, které používal bývalý majitel.

Zcestný údaj o rtuti nereflektuje změnu metodiky měření ani fakt, že se při výpočtu dotyčné hodnoty vycházelo z teoretického maximálního ročního provozu. V každém případě půjde i nadále o stopové množství rtuti ve spalinách odpovídající 30 pingpongovým míčkům v O2 areně. 

6rtxt1900.jpg

Spalování uhlí ohřívá vodu, nikoliv planetu. Naše elektrárna nezpůsobuje ani 0,01 % globálních emisí CO2.

7rtxt1901.jpg

PR agentury si najímají všechny velké firmy, aby zlepšily svůj veřejný obraz. Je zvláštní, že o očerňování a manipulování veřejnosti hovoří někdo, kdo bez uzardění dokáže vytvořit fakeovou webovou stránku, jako je tato...

poslednirtxt1902.jpg

Na závěr je třeba autory pochválit. Přes řadu nedostatků a chyb reprezentuje výsledek jejich práce parádní ukázku agresivní aktivistické dezinformační kampaně 21. století. Pochvalu zaslouží zejména grafik, kterému se podařilo jednak podtrhnout parodický ráz a jednak vzbudit dostatečně negativní emoce. Ačkoliv o té červené barvě lze ještě polemizovat – má sice evokovat krev, možná však spíše naznačuje skutečné politické preference autorů. 

Nastavení cookies