Němci už zase chtějí zachytávat CO2. Zaříznou jim to zase aktivisté?

8. 3. 2024

„Historie se neopakuje, ale rýmuje,“ řekl Mark Twain. Německo po 12 letech opět zvažuje již jednou zavržené zachytávání a ukládání CO2. Ekologičtí aktivisté už vzývají múzy.

Němci už zase chtějí zachytávat CO2. Zaříznou jim to zase aktivisté?

Je na čase si přiznat něco důležitého. Mezi realitou, platnými dekarbonizačními cíli a naprosto drastickými kroky, které by možná skutečně mohly ještě odvrátit (nebo zmírnit) změny klimatu, citelně narůstají rozpory. Evropští politici, kteří už si to přiznali, v důsledku berou na milost i technologie, které jejich předchůdci odmítli. Výmluvným příkladem je zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (Carbon Capture and Storage, zkratka CCS a tankovací kartu v tom nehledejte). Zvítězí tentokrát víra v technologické řešení krize nebo opět podlehneme iracionální hře se strachem?

Středně odborná vsuvka: Pokud to myslíme s dekarbonizací Česka, Evropy či rovnou celé zeměkoule skutečně vážně (a autor si vůbec neklade ambici posoudit, zda bychom měli a na kolik je to vůbec možné), bez CCS se objektivně neobejdeme. Některé druhy těžkého průmyslu jako cementářství či ocelářství produkují tzv. procesní emise CO2, které vůbec nesouvisejí s tím, že je potřeba „zatopit pod kotlem“ (to se dá i bezemisně, byť to taky není žádná legrace), ale vycházejí ze samotné podstaty výrobního procesu. Dobře je to vidět hlavně na výrobě cementu. Prostě když zahřejete rozemletou směs vápence s jíly na teploty kolem 1450 °C, rozloží se na oxid vápenatý (pálené vápno) a oxid uhličitý, i kdyby se Gréta stavěla na hlavu. Nenutí ji k tomu (tu směs, ne Grétu) sice nic jiného než chemická rovnice ze základní školy, ale z jejího zajetí se bohužel cementáři při sebevětší kreativitě nevymaní:

CaCO3 → CaO + CO2

Koncem února se objevila nenápadná zpráva, kterou česká média přešla bez větší pozornosti (na jejich obranu je třeba připustit, že v té aktuální záplavě zásadních informací zanikne ledacos). Německý ministr hospodářství Robert Habeck oznámil, že legislativně povolí technologii CCS právě v určitých emisně náročných průmyslových odvětvích. Zároveň představil strategii, která umožní exportovat emise do existujících skladovacích zařízení v Norsku a otevře průzkum výlučné ekonomické zóny Německa v Severním a Baltském moři pro vybudování vlastních úložišť.

Můžeme se jen domýšlet, co stojí za tímto rozhodnutím. Jedním z podezřelých je však bezpochyby oprávněná obava, že dekarbonizace nepostupuje tak rychle, jak by bylo potřeba, a že rok 2045, k němuž má Německo dosáhnout čisté uhlíkové nuly, se naopak blíží rychleji, než by bylo potřeba. Německé vzkříšení CCS patrně navazuje i na plán Evropské unie ze začátku února, který žádá členské státy o budování uhlíkových úložišť.

Agentura Bloomberg označila německý krok za významný posun, protože dřívější pokusy o skladování uhlíku skončily v Německu poněkud neslavně. Abychom uměli posoudit, nakolik nyní hrozí ten samý scénář, po vzoru Evropy 2 si střihneme jednu oblíbenou retrospektivní rubriku: Dnééééés se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s prvním německým pokusem ukládat CO2.

Půvabný a nesmírně poučný příběh o Schwarze Pumpe znáte. Nebo ne? Tak to rychle napravte zde a pak se vraťte, povíme si něco o legislativním kontextu této události.

První dva pokusy o přijetí zákona o ukládání CO2 do podzemí ztroskotaly v letech 2009 a 2011 a do značné míry na tom měly podíl masivní protesty občanských iniciativ ve Šlesvicko-Holštýnsku proti výstavbě CO2 potrubí. Napotřetí už se to v roce 2012 podařilo a bylo to klasické Pyrrhovo vítězství, protože zákon dal spolkovým zemím právo veta proti umístění CCS infrastruktury. Tím byl de facto další rozvoj zablokován.

Nic na tom nezměnily ani snahy o zmírnění pravidel v následujících letech povolit ukládání alespoň pod mořské dno. V této souvislosti stojí za to zmínit protest Greenpeace před šlesvicko-holštýnským Zemským sněmem v roce 2014. Aktivisté přišli s dvoumetrovou maketou časované bomby a argumentací postavenou na strašení, že dojde k zasolení podzemní vody, obyvatelé na pobřeží se promění v pokusné králíky a že rozvolnění pravidel otevře výstavbu nových uhelných zdrojů (bezemisních, ale nechme to být). Už tehdy otevřeně volali po plošném zákazu CCS.

Uběhlo deset let a na stole je nový návrh. Nutno dodat, nikterak revoluční, protože neruší spolkové veto a může otevřít cestu pouze k podmořskému ukládání uhlíku, nikoliv vnitrozemskému. Přesto se setkal se snad ještě ostřejší kritikou než jeho předchůdci. Aliance jedenácti ekologických sdružení a občanských iniciativ (včetně Greenpeace) uvedla, že CCS ohrožuje pitnou vodu a ničí krajinu, je opakem ochrany klimatu a jen prodlužuje výrobu poškozující klima.

Ministr Habeck to náležitě schytal i od svých politických kolegů, a to jak z opozice, tak vládní koalice. „Na ochranu klimatu při výrobě energie máme obnovitelné zdroje, nepotřebujeme k němu úložiště CO2. Technologie musí být vyloučena z fosilních elektráren,“ sdělila Nina Scheer (SPD). „Habeck chce proměnit Severní moře v obrovské úložiště CO2 a dovážet obrovské množství frakovaného plynu,“ připojila Carola Rackete, kandidátka hnutí Levice do evropských voleb.

V návaznosti na tak intenzivní kritiku by laik skoro podlehl dojmu, že se nebadíme o ukládání CO2, ale radioaktivního odpadu. Principiálně jde přitom o to samé jako ukládání zemního plynu do podzemních zásobníků – tedy něco, co provozujeme i v Česku už skoro 60 let a co nám v předchozích letech zdvořile řečeno dost zachránilo pozadí. Oxid uhličitý se vtláčí do úplně těch samých prostředí – vytěžených plynových či ropných vrtů, případně tzv. slaných akviferů.

V Evropě a ve světě pak ani samotná CCS není žádnou novinkou, ale už desetiletími ověřenou spolehlivou technologií, která se využívá zatím převážně k intenzifikaci těžby zemního plynu a ropy. Po celém světě existuje v současnosti 194 komerčních zařízení CCS, z nichž 30 je již plně funkčních, a dohromady dokážou za rok zachytit a bezpečně uložit kolem 40 milionů tun CO2. Jen pro zajímavost, v Evropě je premiantem Norsko, to by asi nikdo nepodezíral z neekologických praktik…

Jak to nakonec dopadne v Německu, to budeme s napětím sledovat i u nás – nezapomínejme, že máme jednu z nejprůmyslovějších ekonomik v Evropě a že jsme na svém západním sousedovi do značné míry závislí. Osobně se trochu obávám, že platí-li pravidlo Marka Twaina o rýmující se historii, ve hře je i Cimrmanův pověstný absolutní rým.

Nastavení cookies